לקיחת ציוד

:חיפוש

מתי לא מקבל ציוד תאריך צוות שם מחסנאי מחלק כמות ציוד שם לוקח
לא מקבל ציוד 18/09/2023 צוק ז ח-אגם חיים סתיו הלל 1 מטר שחר הראל
לא מקבל ציוד 18/09/2023 צוק ז ח-אגם חיים סתיו הלל 1 מספריים גדולים שחר הראל
לא מקבל ציוד 10/11/2023 צופיות-טל גולברג אופיר דותן 2 גלגלת קטנה אלונה כהן
לא מקבל ציוד 10/11/2023 מפעלים- אמיתי ראור בארץ ענבר ארוך 1 עפרונות שקד שרמן
לא מקבל ציוד 17/11/2023 צופיות-טל גולברג ענבר ארוך 4 מכחול נעמה בן הרצל
לא מקבל ציוד 17/11/2023 צופיות-טל גולברג ענבר ארוך 2 מכחול יובל שגב
לא מקבל ציוד 05/12/2023 צוק ד ה ו-אגם חיים ענבר ארוך 1 סכין רותם עדן
לא מקבל ציוד 08/12/2023 צוות ה -נדב משה סתיו הלל 16 עט נעם ציגלמן
לא מקבל ציוד 08/12/2023 צוות חוץ- אגם חיים ענבר ארוך 1 מברשת אגם חיים
לא מקבל ציוד 08/12/2023 צוות חוץ- אגם חיים ענבר ארוך 3 מכחול אגם חיים
לא מקבל ציוד 08/12/2023 צוות ה -נדב משה ענבר ארוך 3 טוש הראל מתתיהו
לא מקבל ציוד 08/12/2023 צוות ה -נדב משה ענבר ארוך 4 מרקר הראל מתתיהו