מחסן פולג

הודעות
כל הראשגדים להיכנס לקבוצה עם יורי מחסן :)
מידע כללי

שעות פעילות
רבע שעה אחרי סיום הפעולה ונמשכת עוד רבע שעה
מחצי שעה לפני הפעולה עד חמש דקות לפני הפעולה
הזמנות ציוד לפעולה
לשלוח לראשגד/ראשצ שיעביר לאחד היורים עד שעתיים לפני הפעולה